Innowacyjność

Coraz popularniejszym pojęciem stosowanym w całej Europie jest innowacyjność. Mało osób jednak wie, czym innowacyjność tak naprawdę jest. Słowo to pochodzi z łacińskiego „innovare” – tworzenie czegoś nowego” lub „innovatio” – odnowienie.

Innowacyjność to pomysł, jej wprowadzenie oraz rozpowszechnienie.

Innowacyjność to pomysł, jej wprowadzenie oraz rozpowszechnienie.

Do powszechnego użycia wprowadzone zostało to pojęcie przez austriackiego ekonomistę Josepha Schumpetera w 1911 roku. Definicja innowacji stworzona przez niego dla tego słowa obejmuje kilka możliwych zmian wprowadzanych w produkcji oraz dystrybucji produktów. Takimi zmianami mogą być przede wszystkim wprowadzenie całkiem nowego produktu lub zmiana produktu już istniejącego zwiększająca jego użyteczność oraz jakość, wprowadzenie nowej metody produkcji lub nowoczesnych technologii, wykorzystanie nowych surowców lub półproduktów, znalezienie i rozwój nowych rynków zbytu dla produktów lub zmiany dotychczasowej formy organizacji przedsiębiorstwa. Mimo że definicja tego słowa istnieje już od ponad stu lat, to często innowacyjność definiowana jest właśnie słowami Josepha Schumpetera. Definicja ta obejmuje również podział procesu zmian na trzy fazy: pomysłu, wprowadzenia innowacji oraz jej rozpowszechnienia.

Definicja innowacyjności Głównego Urzędu Statystycznego, podobnie jak wszystkie jej definicje, opiera się więc bardzo mocno na słowach Schumpetera. Tradycyjna definicja odnosiła się głównie do struktury przemysłowej jednak wraz z rozwojem usług w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku dostosowano te definicje również do innych rynków. Innowacyjność jest jednym z najważniejszych kierunków rozwoju we współczesnych gospodarkach.

Do Polski pojęcie to docierało powoli. Innowacyjne projekty zaczęły interesować ekonomistów w naszym kraju dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych i od tamtego momentu popularność tego słowa wzrasta. Coraz intensywniej w mediach poruszana jest innowacyjność gospodarki a najważniejszym zadaniem wielu przedsiębiorstw jest świadomość, że tworzą innowacyjne technologie.

Jako, że innowacyjność stała się niesamowicie popularnym pojęciem na całym świecie to został stworzony międzynarodowy ranking The Global Innovation Index 2011 stworzony przez pięć instytucji:

  • Institut europeen d’administration des affaires,
  • Alcatel-Lucent,
  • Booz & Company,
  • The Confederation of Indian Industry
  • oraz World Intellectual Property Organization.

Raport ten bada innowacyjność 125 państw przez pryzmat siedmiu kategorii wpływających na innowacyjność gospodarki. Te kategorie to instytucje, kapitał ludzki i badania, infrastruktura, dojrzałość rynku, dojrzałość biznesu, efekty działalności naukowej i kreatywność. Po uwzględnieniu tych wszystkich czynników tworzone jest badanie wskazujące, jaka jest innowacyjność gospodarki każdego badanego kraju.

W 2011 roku Polska została sklasyfikowana na 43 miejscu. Przed nami były takie kraje z naszego regionu jak Czechy (27 pozycja) czy Węgry (25 pozycja), Polska znalazła się jednak przed takimi krajami jak Litwa (40 pozycja) czy Rosja (56 pozycja). Innowacyjność gospodarki naszego kraju nie jest więc najlepsza. Pozostaje mieć nadzieję, że innowacyjne technologie w kolejnych latach będą przez przedsiębiorców chętniej wdrażane i innowacyjność stanie się jednym z naszych priorytetów związanych z rozwojem gospodarki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*